Organization commitee

Ing. Miloš Matúš, PhD.
Ing. Iveta Onderová, PhD.
Ing. Lucia Ploskuňáková
Ing. Juraj Úradníček, PhD.
Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Ing. Oliver Macho, PhD.
Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Ing. Juraj Slovák
Ing. Pavol Vašek

 

Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička