Organization commitee

Miloš Matúš, MSc. PhD.
Iveta Onderová, MSc. PhD.
Lucia Ploskuňáková, MSc.
Juraj Úradníček, MSc. PhD.
Dana Šišmišová, MSc. PhD.
Oliver Macho, MSc. PhD.
Juraj Ondruška, MSc. PhD.
Juraj Slovák, MSc.
Pavol Vašek, MSc.

 

Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička