Preliminary programme

 

DAY 1  -  02.05.2018  -  WEDNESDAY

13:00 - 15:00 Registration, Accommodation
15:00 - 15:10 Conference opening
15:10 - 17:30 Plenary session
18:00 - 19:30 Dinner
19:30 - 23:59 Welcome drink

DAY 2  -  03.05.2018  -  THURSDAY

08:00 - 09:00 Registration, Accommodation
09:00 - 13:00 Sessions
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 17:00 Voluntary programme
17:00 - 23:59 Dinner, Social Evening

DAY 3  -  04.05.2018  -  FRIDAY

08:00 - 09:00 Registration, Accommodation
09:00 - 12:30 Sessions
12:30 - 13:00 Closing ceremony
13:00 - 14:00 Lunch

 

Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička